Join the Digital Rebellion

Digital Rebellion Wave

De Digital Rebellion Wave was vijf dagen van digitale acties die pleiten voor systeemverandering, samen met de Bail Out the Planet campagne. Dank aan iedereen die meedeed!

29/06/2020

Dag 1: Geen klimaatrechtvaardigheid zonder sociale rechtvaardigheid

Vandaag is de eerste hoorzitting van de politieagenten die George Floyd op brute wijze hebben vermoord. Extinction Rebellion Nederland wil zich volledig solidair verklaren met Black Lives Matter, met alle bewegingen die strijden voor mensenrechten en sociale rechten, en met alle gekleurde mensen, Inheemse mensen en andere raciale minderheden die lijden onder voortdurende vervolging en discriminatie.

De strijd voor klimaat- en ecologische rechtvaardigheid kan nooit compleet zijn zonder zich uit te spreken tegen racisme en kolonialisme. Die vormen de kern van onze beschaving en moeten aan de oppervlakte worden gebracht, zodat we een licht kunnen werpen op de onderlinge verbondenheid van deze strijd: De bedrijven die onze ecosystemen vervuilen zijn dezelfde die samenspannen met paramilitairen om Inheemse activisten te vermoorden. De bedrijven die kostbare grondstoffen uit de aarde en de grond halen zijn dezelfde die afhankelijk zijn van buitenlandse arbeidskrachten met onmenselijke leefomstandigheden. En de regeringen die nu de vervuilende luchtvaartindustrie redden, bestaan nog steeds voor een groot deel uit blanke, rijke mannen met hun beperkte en korte termijn denken in puur winstbejag.

Naarmate we onze diepe verbondenheid met, en afhankelijkheid van, de natuur herontdekken, realiseren we ons ook onze verbondenheid met elkaar. Het lijden van een ander is ons eigen lijden en geen enkel persoon kan vrij zijn zolang niet alle mensen vrij zijn. Laten we ons verenigen als één familie om de systemen te ontmantelen die ons onderdrukken en nieuwe systemen op te bouwen die onze energie en aandacht waardig zijn, die ons voeden en ondersteunen en bijdragen aan al het leven op aarde.

Aktie

Met dit alles in het achterhoofd willen we vandaag de stemmen van de betrokkenen versterken. Leer jezelf en je omgeving kennen, maak jezelf bewust en deel de verhalen en verslagen van activisten en getroffenen op Twitter, Facebook, Instagram - welke sociale media je ook gebruikt. Hier vindt je enkele suggesties voor pagina's om inhoud te delen. Je kunt vanavond om 19.00 uur ook afstemmen op Rebel Radio om te luisteren naar een volledig programma over Climate Justice & Social Justice, te lezen over Extinction Rebellion's aankomende anti-racisme campagnes en om 20.00 uur deel te nemen aan de online vergadering van vanavond.
#JusticeForGeorgeFloyd

30/06/2020

Dag 2: Financiële sector

Banken, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen creëren al tientallen jaren meer kwaad dan goed. Het intrinsieke mechanisme waarmee geld in de vorm van schuld wordt gecreëerd om de economie te voeden, onderwerpt onze samenleving aan een opeenvolging van financiële crisis na financiële crisis. In plaats van de mensen die hulp nodig hebben te helpen en bij te dragen aan een overgang naar een meer gelijkwaardige en groene duurzame toekomst , heeft de financiële sector enorme winsten behaald met rentetarieven, vergoedingen en investeringen in de mijnbouw- en fossiele-industrieën en de industrieën die zich schuldig maken aan uitbuiting.

Zo blijft ING Groep, een Nederlandse multinational op het gebied van bankieren en financiële dienstverlening met het hoofdkantoor in Amsterdam, de fossiele brandstoffenindustrie en zelfs de uitbreiding hiervan, ondersteunen. Zij doen dit ondanks het feit dat zij beweren het klimaatakkoord van Parijs te steunen en ondanks de urgentie van de klimaatcrisis. ING is een van de 17 banken die het controversiële Trans Adriatic Pipeline (TAP) project in december 2018 heeft ondersteund met een kredietfaciliteit van 635 miljoen euro. TAP is de westelijke uitbreiding van de zuidelijke gascorridor en zal over 879 km door Noord-Griekenland, Albanië en de Adriatische Zee lopen en eindigen in Italië. Het project sluit Europa niet alleen af van de huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar heeft ook ernstige lokale sociale en milieugevolgen voor het tracé van de pijpleiding. Meer recentelijk hebben ING en het ambtenarenpensioenfonds ABP meer dan €880 miljoen geïnvesteerd in Norilsk Nickel, een mijngroep die eigendom is van de rijkste man van Rusland en die het centrum vormt van een grootschalig vervuilingsincident in het noordpoolgebied. Wij zijn van mening dat ING en financiële instellingen in het algemeen verantwoordelijk moeten zijn voor een overgang naar een toekomst die gebaseerd is op samenwerking in plaats van op concurrentie, op zorg in plaats van op winning, op liefde in plaats van op angst. In de nasleep van de Corona-crisis dringen wij er bij het maatschappelijk middenveld op aan om wakker te worden en onze regeringen op te roepen om strenge regels op te leggen aan financiële instellingen, zodat zij de wereld kunnen verrijken in plaats van de wereld te verarmen.

We eisen een systeemverandering in plaats van een klimaatverandering.
#BeterUitDeCrisis #BailOutThePlanet #NormaalIsOver

Actie

Google Maps beoordelingen
Voorbeeld tweets
 • ING blijft de sector van de fossiele brandstoffen en zelfs de uitbreiding ervan steunen. Dit ondanks het feit dat zij beweert het klimaatakkoord van Parijs te steunen en ondanks de urgentie van de klimaatcrisis. We eisen nu een groene transitie! #NormaalIsOver #BailOutThePlanet @ING_news
 • Een analyse van 35 toonaangevende investeringsbanken toont een financiering van meer dan $2,66tn voor de fossiele brandstofindustrieën sinds het akkoord van Parijs. We roepen onze regeringen op om strenge regels op te leggen aan financiële instellingen #NormaalIsOver #BailOutThePlanet #BeterUitDeCrisis
 • De meeste grote banken en verzekeringsmaatschappijen in Nederland investeren nog steeds in gasbedrijven en plasticproducenten. Het is tijd om de vernietiging van de natuur te stoppen en in plaats daarvan #BeterUitDeCrisis #BailOutThePlanet #NormaalIsOver"

01/07/2020

Dag 3: Luchtvaart

De luchtvaartsector is een van de meest vervuilende industrieën. Al tientallen jaren gaat alles op dezelfde manier door zonder enige evolutie of vooruitgang in de ontwikkeling van een echte substantieel schonere vorm van vliegen, ondanks dat de luchtvaart het tegenovergestelde beweert. De gemiddelde fossiele brandstof uitstoot bij het vliegen is volgens de berekeningen 10 tot 30 keer hoger dan bij vergelijkbare treinreizen per passagier. De luchtvaart veroorzaakt niet alleen grote milieu- en klimaatproblemen, maar is ook verantwoordelijk voor een ongekende hoeveelheid overlast voor de bewoners van een groot gebied rond luchthavens. Het leidt vaak tot chronisch slaaptekort, stress, hartproblemen en andere gerelateerde fysieke en psychische aandoeningen.

Voordat de Corona-crisis de luchtvaart wereldwijd tot stilstand bracht, wilde Schiphol het aantal vluchten verhogen tot meer dan 500.000 per jaar. Daarnaast wil de Schipholgroep een geheel nieuwe internationale luchthaven in Lelystad openen voor vakantievluchten. Hoewel de crisis ons de positieve effecten van een veel schoner en helderder luchtruim heeft laten zien, maken Schiphol en luchtvaartbedrijven als KLM nu al plannen om niet alleen verder te gaan, maar het aantal vluchten verder uit te breiden. Onlangs werd aangekondigd dat de KLM een bailout van een ongekende € 3,4 miljard zal ontvangen zonder dat daar enig groen vooruitzichten aan vastzit.

We moeten eisen van onze overheid dat ze bindende voorwaarden stellen waaraan KLM en andere luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moeten voldoen, zoals vermindering van het aantal vluchten en vermindering van de capaciteit van de luchthavens. Voorwaarden die het milieu en de lucht die we inademen respecteren.

We eisen een systeemverandering in plaats van een klimaatverandering.
#BeterUitDeCrisis #BailOutThePlanet #GreenStrings #KLM #Corendon #Schiphol

Actie

Google Maps beoordelingen
Voorbeeld tweets
 • Politici aanwezig in de Tweede Kamer KLM-bijeenkomst van vanavond. Tag ze in je tweets! @LammertvanRaan @Sneller @a_mulder @henknijboer @jpaternotte @EvertJanSlootwe @bartsnels @RoaldLinde @realDionGraus @WybrenvanHaga
 • KLM staat op het punt om €3,4 miljard aan subsidies te ontvangen van de Nederlandse overheid zonder enige zinvolle voorwaarden. We eisen #GreenStrings in plaats van blindelings geld te pompen in een fossiele industrie... #NormaalIsOver #BailOutThePlanet @KLM
 • Als de luchtvaartindustrie een land was, zou het in de top 10 van de meest C02-uitstotende landen staan. Toch krijgt het enorme bedragen aan subsidies van overheden. Wij eisen #GreenStrings in plaats van blindelings geld te pompen in een prehistorische industrie... #NormaalIsOver #BailOutThePlanet @KLM @Schiphol
 • De gemiddelde CO2-uitstoot bij vliegen komt ongeveer uit op een niveau dat 10 tot 30 keer hoger ligt dan dat van vergelijkbare treinreizen per passagier. Het is tijd om de luchtvaartindustrie uit te faseren en #BailOutThePlanet

02/07/2020

Dag 4: Fossiele brandstoffen

De fossiele brandstofindustrie is een unieke destructieve kracht in het aandrijven van klimaatdefecten. De uitstoot van kooldioxide en methaan door slechts 90 bedrijven is verantwoordelijk voor bijna de helft van de wereldwijde temperatuurstijging in de afgelopen eeuw. Naast de impact op het klimaat, blijft deze industrie hele ecosystemen en lokale en inheemse gemeenschappen vernietigen door middel van mijnbouw, fracking en oliewinning. Fossiele brandstofbedrijven weten al tientallen jaren welke enorme schade ze op lange termijn aanrichten. Maar ze hebben ervoor gekozen om enorme hoeveelheden geld uit te geven aan politieke lobby en greenwashing, terwijl ze de winning versnellen om de winst op korte termijn op te drijven.

Zolang bedrijven binnen de wettelijke grenzen opereren, zijn ze alleen verantwoording verschuldigd aan hun aandeelhouders, die in de eerste plaats belang hebben bij het maximaliseren van de particuliere winst. We zullen geen verandering in het gedrag van deze bedrijven zien zolang de overheid geen regelgeving en strengere controles oplegt. Toch blijven we er getuige van zijn dat onze regeringen doorgaan met het ondersteunen van deze dodelijke en uitstervende industrie. De Europese Centrale Bank heeft zojuist 7 miljard euro in fossiele-brandstofbedrijven geïnvesteerd. Energiebedrijf Uniper mocht een paar weken geleden een nieuwe kolencentrale in Duitsland openen. Ditzelfde Uniper dreigt op dit moment de Nederlandse regering aan te klagen over haar plannen om de kolenindustrie af te bouwen. De Nederlandse regering heeft net 90 miljoen euro aan Shell en ExxonMobil afgedragen ter compensatie van de 'gederfde winst' van hun gasbedrijf in Groningen. De lijst gaat verder.

Fossiele brandstofbedrijven bevinden zich op dit moment in een kwetsbare positie, omdat het brandstofverbruik als gevolg van de COVID-19-pandemie is afgenomen en de olieprijs is gedaald. Dit biedt een unieke kans voor overheden om in te grijpen. In plaats van blindelings meer overheidsgeld in deze bedrijven te pompen, moeten er voorwaarden worden gesteld aan eventuele overheidssubsidies, zoals voorwaarde voor een mogelijke afbouw van fossiele brandstoffen. Deze bedrijven moeten op een eerlijke en rechtvaardige manier worden ontmanteld. Dit houdt in dat we ze ter verantwoording moeten roepen voor de schade die ze de wereld hebben berokkend en dat we hun werknemers moeten helpen bij de overgang naar banen in duurzame industrieën. De fossiele brandstoffenindustrie zal ons met de hulp van onze regeringen tot uitsterven brengen, maar alleen als we dat toelaten. We accepteren niet dat deze bedrijven het recht hebben om te profiteren van hun verwoestende activiteiten en daarvoor onze publieke middelen te gebruiken.

We eisen een systeemverandering in plaats van een klimaatverandering.
#BeterUitDeCrisis #BailOutThePlanet #NormaalIsOver

Actie

Google Maps beoordelingen
Voorbeeld tweets
 • Volgens @IMFNews,ontvangt de fossiele brandstofindustrie elk jaar een verbluffende $5 biljoen aan overheidssubsidies. Dat is 6,5% van het wereldwijde BBP in 2014. We accepteren niet dat deze bedrijven profiteren van hun giftige activiteiten en onze publieke middelen #NormaalIsOver #BailOutThePlanet
 • 251 miljoen euro besteed aan het lobbyen bij de EU over klimaatkwesties. Wij accepteren niet dat deze bedrijven het recht hebben om te profiteren van hun verwoestende activiteiten en van onze publieke middelen. #NormaalIsOver #BailOutThePlanet @bp_plc @Chevron @exxonmobil @Total @Shell
 • Alleen al tijdens de Corona-crisis heeft de @EuropeanCentral Bank 7,6 miljard euro geïnjecteerd in bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, zoals @Shell, @ENGIEgroup en @eonenergyuk. Het is tijd om te stoppen met de financiering van de vernietiging natuur en in plaats daarvan #BailOutThePlanet
 • Shell @shell behoort tot de top 10 van grootste veroorzakers van de klimaatcrisis en besteedt nog steeds meer dan 95% van haar investeringsuitgaven aan de winning van fossiele brandstoffen. #ShellMustFall
 • Shell @shell profiteert van massale overheidssubsidies en betaalt geen winstbelasting in Nederland. Haar CEO verdient duizend keer meer dan het minimumloon. #ShellMustFall #BailOutThePlanet
 • @shell heeft miljoenen euro's uitgegeven aan het lobbyen tegen het klimaatbeleid en heeft met haar talrijke green-, pink-, and art-washing campagnes de perceptie van het publiek op flagrante wijze misleid. #ShellMustFall #ShellKnew
Steun ook a.u.b.
Luister naar

Shell Must Fall Protestlied

03/07/2020

Dag 5: een andere wereld is mogelijk

De coronacrisis heeft onze samenleving kortstondig in de ijskast gezet. De bijbehorende economische schok dwingt ons om de wereld waarin we leven te heroverwegen. Accepteren we de opoffering van ons welzijn om terug te keren naar een zogenaamd "normaal"? Naar een wereld waarin de machtigste sectoren in de economie ons steeds dichter bij een klimaat- en milieucatastrofe brengen met volledige volledige minachting voor het leven op aarde? Of grijpen we deze gelegenheid aan om een samenleving op te bouwen die leven boven winst stelt en die gedijt binnen de grenzen van de planeet? Te lang hebben regeringen prioriteit gegeven aan economische belangen voor de korte termijn en luisterden ze alleen naar vervuilende bedrijven, waardoor de noodzakelijke transformatie van onze economieën werd tegengehouden. Zelfs op het moment dat onze regeringen geconfronteerd werden met een wereldwijde pandemie, bleken ze nog niet in staat zich om zich andere wijze van handelen voor te stellen en de ecocide van alles verwoestende industrieën te transformeren in een wanhopige poging om niet terug te keren naar de situatie van het pre-corona tijdperk.

Zelfs als regeringen blijven hangen in oude paradigma's, worden de zaden van de toekomst al geplant, geworteld in idealen van gelijkheid, solidariteit en gemeenschap. Grassroots organisaties werken aan het opnieuw vormgeven van de voedseldistributie en het voorkomen van voedselverspilling. Gemeenschappen experimenteren met lokale en alternatieve valuta. Buren komen samen om te leren hoe ze kunnen herstellen in plaats van weg te gooien. Gemeenten laten de inwoners met eigen initiatieven komen voor hun lokale gemeenschappen. Grote steden en zelfs landen beginnen met vraagtekens te plaatsen bij onze dwaze zoektocht naar eindeloze economische groei. En de pandemie dwingt ons allemaal tot het heroverwegen van onze prioriteiten en waarden, in een wereld waarvan ons werd verteld dat iets onmogelijk leek, plotseling noodzakelijk werd.

Vandaag is het tijd om dit nieuwe verhaal te vertellen. Een verhaal waarin regeringen hun medeplichtigheid aan de vernietiging van de planeet stoppen en beginnen te handelen in het belang van het volk en de wereld op de lange termijn. En een verhaal waarin we bestaande alternatieven omarmen en versterken om een rechtvaardige en veerkrachtige samenleving op te bouwen. Het normale van voor de corona periode is voorbij. Het is tijd voor actie.

We eisen een systeemverandering in plaats van een klimaatverandering.
#BeterUitDeCrisis #AnotherWorldIsPossible #BailOutThePlanet #NormaalIsOver

Actie

Is er een mooi project bij u in de buurt dat gemeenschappen samenbrengt of alternatieven biedt voor een veerkrachtige en duurzame toekomst? Praat erover! Deel het op sociale media met je familie en vrienden en moedig hen aan om hetzelfde te doen! Zo laten we meer mensen zien dat de kiem van de toekomst al aanwezig is en moedigen we ze misschien ook aan om mee te doen! Deel een verhaal over je favoriete alternatief, of het nu je lokale kringloopwinkel is, kortsluiting in het distributiecircuit, reparatiecafé etc., en gebruik de hashtags #AnotherWorldIsPossible, #BeterUitDeCrisis

Google Maps beoordelingen
 • Lekkernassûh, een initiatief voor de herplaatsing van de voedseldistributie
 • Conscious Kitchen proberen om voedselverspilling te voorkomen
 • ... en eventuele andere alternatieven als je zelf andere weet en deze bekendheid wilt geven.
Voorbeeld tweets
 • We staan op een kruispunt: of we proberen terug te keren naar "normaal" & de planetaire crisis blindelings te versnellen. Of we bouwen aan een rechtvaardige en veerkrachtige samenleving geïnspireerd door bestaande alternatieven & lessen uit de pandemie #BailOutThePlanet #AnotherWorldIsPossible #ExtinctionRebellion
 • Het wordt tijd dat de burgers opstaan en de regeringen vragen om te handelen in het belang van de burgers op de lange termijn. We moeten een andere samenleving opbouwen die het leven boven de winst stelt en die gedijt binnen de grenzen van de planeet. #BailOutThePlanet #AnotherWorldIsPossible #ExtinctionRebellion
 • Laten we ons een wereld voorstellen waarin regeringen hun medeplichtigheid aan de vernietiging van de planeet stoppen en waarin burgers samenkomen om te beslissen hoe de toekomstige samenleving eruit zal zien. #BailOutThePlanet #AnotherWorldIsPossible #ExtinctionRebellion
Instagram

Volg onze Instagram en sluit je aan bij een grotere golf - de wekelijkse #ClimateStrikeOnline!

Ga terug